martes, 23 de marzo de 2010


Mami yo te eee vistto, ttu llegas a laa discco juntto aa eeel
yyo nni mee resiistto ttu baailaas & laa disco see quieere rompeer;
~ Mami yo tee robbo & no pasa naa-
ttu noovio ees un bobo & no hacee naaa;)

One Time, One Love!